Hullu Metafyysikko päätyi uudistamaan artikkelia Ajan nuoli II sen verran raskaalla kädellä, että tuloksena on lähestulkoon uusi artikkeli. Esittämäni päätelmät poikkeavat paikoin olennaisesti aiemmasta versiosta. Teksti on tiivistynyt ja toivoakseni myös selkeytynyt. 

Ajan nuoli II, uusi versio